Star-filled Created with Sketch.

Środki czyszczące Hranipex - Akcesoria

Do środków czyszczących Hraniclean oferujemy kurek spustowy do łatwego nalewania z kanistrów o dużej pojemności. Finalne ręczne czyszczenie części mebli i innych powierzchni zapewnia ściereczka z mikrofibry Hraniclean.

Sortowanie

HRANICLEAN - kranik spustowy

Opakowanie:
for 20l + 30l canyster

HRANIWIPE Ściereczka z mikrofibry

Opakowanie:
40x40 cm