Aktualności

Jesteśmy nadal z Wami.

Drodzy Partnerzy Biznesowi,

Mimo obecnej sytuacji jesteśmy tutaj i pracujemy nadal dla Was. Produkujemy przy pełnej wydajności, a towar jest ...

Regulamin Promocji

Nowa oferta obrzeży do kolekcji Kronospan Trends 20/21

Dzięki naszej autoryzowanej współpracy z Kronospan przygotowaliśmy kompletny zestaw 
wysokiej jakości obrzeży ABS dla nowej kolekcji płyt wiórowych Kronodesign Trends 20/21.

Obrzeża do wszystkich 18 nowych dekorów, wyglądają możliwie identycznie. Wszystkie wzory podlegały zatwierdzeniu bezpośrednio w Centrum Projektowym Kronospan w Burgas (Bułgaria). Kolekcja zawiera 6 grup wzorów obrzeży, z których w każdej jest do wyboru kilka różnych odcieni kolorystycznych. To pozwoli Ci na bycie kreatywnym i umożliwi stworzenie oryginalnych, nowoczesnych mebli w oparciu o aktualne trendy. Większość nowych wzorów wykończeń obrzeży została wyprodukowana przy użyciu unikalnej metody, która eliminuje efekt metameryzmu. Dzięki temu odcienie obrzeży wyglądają tak samo w różnych warunkach oświetleniowych. Obrzeża dostępne są w rozmiarach 1 mm i 2 mm, w podstawowych szerokościach 22 mm i 42 mm. Możemy jednak dostarczyć obrzeże w dowolnej szerokości (do szerokości bloku).

Obecne trendy idą w kierunku, w którym projektanci i architekci starają się łączyć naturalne cechy i materiały z nowoczesnym środowiskiem miejskim. Nasza nowa kolekcja obrzeży oferuje kilka sposobów na zintegrowanie naturalnych wykończeń z wnętrzami, obejmując obrzeża łączące metaliczny i betonowy wygląd, krawędzie o wyglądzie szorstkich desek drewnianych, a nawet subtelne wykończenia drewniane z wieloma różnymi powierzchniami, które będą przyjemne zarówno dla oka, jak i w dotyku.

1) Flow edges decors - innowacyjne połączenie cech metalicznych i betonowych, które nadają wygląd zużyteego materiałui. 5 różnych odcieni obrzeży utworzonych za pomocą nowej powierzchni Rust (RT)
2) Garage Oak edge decors - wzór z długich drewnianych desek, w różnych grubościach
3) Evoke Oak edge decors - obrzeża ukazujące piękno i rzeczywistość niedoskonałości poprzez oddanie realistycznych pęknieć, sęków oraz struktury drewna
4) Harbor Oak edge decors - wykończenia tych obrzeży zostały zainspirowane przez wygląd odrestaurowanego drewna dębowego, pochodzącego z Wenecji we Włoszech
5) Aurora Elm edge decors - delikatna faktura oraz modne ciepłe odcienie, sprawiają, że wykończdnia te są wszechstronną cechą projektową, idealną do łączenia z różnymi rodzajami powierzchni i materiałów
6) Castello Oak edge decors - oczaruje Cię urok znanego, klasycznego europejskiego wykończenia dębowego, w nowym, nowoczesnym stylu

Symbol Kronospan Symbol Hranipex
K349 RT HD 29349
K350 RT HD 29350
K351 RT HD 29351
K352 RT HD 29352
K353 RT HD 292813
K354 PW HD 240354
K355 PW HD 24355
K356 PW HD 24356
K357 PW HD 24357
K358 PW HD 24358
K359 PW HD 24359
K360 PW HD 24360
K361 PW HD 244140
K362 PW HD 24362
K363 PW HD25363
K364 PW HD 25364
K365 PW HD 24365
K366 PW HD 24366


HRANITOPS

Nowa kolekcja obrzeży do blatów roboczych Kronospan!

HRANITOPS

Ważna zmiana dekorów

Witamy

Drodzy klienci

Chcielibysmy poinformować o istotnych zmianach w naszych dekorach

Dopasowanie do płyty Egger H1334 ST9 
obecnie dekor HD241334 będzie zmiana na dekor HD242334

Dopasowanie do płyty Egger H1518 ST15 
obecnie dekor HD211518 będzie zmiana na dekor HD212518

Dopasowanie do płyty Kronospan 1715 BS 
obecnie dekor HD271715 będzie zmiana na dekor HD272715

Nowe dekory będą dostępne od 1.10.2019. 
Dekory poprzednie będą wycofane po wysprzedaży zapasów.

Wasz Hranipex

Hranifix Smart Promocja

Hranifix Smart
REGULAMIN PROMOCJI

„Hranifix Smart”

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „E-shop. Hranifix Smart”, a w dalszej części regulaminu określana będzie jako „Promocja” lub „Akcja promocyjna”.
 2. Organizatorem Promocji jest Hranipex Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, 59-223 Krotoszyce, Złotniki 18, NIP 691-22-40-719,REGON391040700, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000174794, o kapitale zakładowym 50 000 złotych, wpłaconym w całości (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Warunki uczestnictwa w Promocji określa niniejszy Regulamin promocji „Hranifix Smart „ (zwany dalej „Regulaminem”).
 4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2

CZAS TRWANIA PROMOCJI

Promocja obowiązuje od dnia 01.09.2019 r. od godziny 00:01 do dnia 31.10.2019 r. do godziny 23:59.

 

§ 3

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Uczestnikiem promocji może być każda osoba, która zapoznała się z Regulaminem promocji i akceptuje jego postanowienia.

 

§ 4

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Promocja obejmuje produkt Hranifix Smart w butli 17 kg w cenie promocyjnej 599 zł netto. Cena nie zawiera podatku Vat oraz kosztów transportu.

§ 5

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji, jej uzasadnieniem oraz oczekiwanym sposobem załatwienia reklamacji bezpośrednio na adres Organizatora w czasie trwania promocji oraz po zakończeniu jej obowiązywania, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty zakończenia Akcji Promocyjnej. Reklamacje dostarczone po tej dacie nie będą rozpatrywane.
 2. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator pisemnie powiadomi Klienta. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych w Sklepie internetowym rozpatrywane są na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do udziału w Akcji promocyjnej konieczna jest akceptacja jej zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2019 r.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.hranipex.pl.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, z tym że zmiany nie będą dotyczyć Uczestników, którzy już przystąpili do Akcji promocyjnej i nie będą naruszać nabytych przez nich praw.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za leżące po stronie Klienta problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Akcji Promocyjnej.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące przyrzeczenia publicznego.

REGULAMIN PROMOCJI

REGULAMIN PROMOCJI

„E-shop. Zarejestruj się by otrzymać rabat 7%”

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „E-shop. Zarejestruj się by otrzymać rabat 7%”, a w dalszej części regulaminu określana będzie jako „Promocja” lub „Akcja promocyjna”.
 2. Organizatorem Promocji jest Hranipex Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, 59-223 Krotoszyce, Złotniki 18, NIP 691-22-40-719, REGON391040700, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000174794, o kapitale zakładowym 50 000 złotych, wpłaconym w całości (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Warunki uczestnictwa w Promocji określa niniejszy Regulamin promocji „E-shop. Zarejestruj się by otrzymać rabat 7%” (zwany dalej „Regulaminem”).
 4. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym dostępnym na stronie internetowej www.hranipex.pl, zwanym dalej „Sklepem internetowym”.
 5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2

CZAS TRWANIA PROMOCJI

Promocja obowiązuje od dnia 15.07.2019 r. od godziny 00:01 do dnia 30.08.2019 r. do godziny 23:59.

 

§ 3

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Uczestnikiem promocji może być każda osoba, która zapoznała się z Regulaminem promocji i akceptuje jego postanowienia, za wyjątkiem osób o których mowa w ustępie 4.
 2. W celu skorzystania z Promocji konieczny  jest dostęp do Internetu oraz zarejestrowanie się lub zalogowanie się w Sklepie Internetowym Hranipex pod adresem www.hranipex.pl.
 3. Możliwość skorzystania z promocji jest dostępna wyłącznie dla zalogowanych Klientów.
 4. Promocja nie jest dostępna dla Klientów, którzy posiadają przyznane uprawnienia do dokonywania zakupów w sklepie Hranipex po cenach specjalnych, tj. po cenach odmiennych od tych, które widnieją na stronie www.hranipex.pl.

 

§ 4

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Promocja obejmuje cały asortyment dostępny w Sklepie internetowym na stronie www.hranipex.pl.
 2. Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Promocji, niebędąca dotychczas Klientem sklepu internetowego www.hranipex.pl, która w okresie jej trwania:

a)       zarejestruje się w Sklepie internetowym poprzez formularz dostępny na stronie www.hranipex.pl i prześle na adres pl-hranipex@hranipex.com  dokument potwierdzający wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz numer REGON i NIP, a następnie zaloguje się do Sklepu internetowego za pomocą danych przesłanych przez Organizatora drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta  oraz

b)      dokona zakupu dowolnej ilości produktów dostępnych w Sklepie internetowym

otrzyma rabat w wysokości 7% od łącznej wartości zamówionych produktów, zwany dalej „Rabatem 7% dla nowych Klientów”.

 1. Rabat 7% dla nowych Klientów jest naliczany wyłącznie dla pierwszego zamówienia złożonego przez Klienta w Sklepie internetowym.
 2. Z Rabatu 7% dla nowych Klientów, o którym mowa w ustępie 2, można skorzystać tylko jeden raz w okresie trwania promocji.
 3. Z Rabatu 7% dla nowych Klientów mogą skorzystać wyłącznie nowi Klienci, tzn. Klienci, którzy przed podjęciem czynności opisanych w ustępie 2, nie posiadali konta w Sklepie internetowym i nie dokonywali w nim jakichkolwiek zakupów.
 4. Każda osoba uprawniona do udziału w Promocji, która posiada konto w Sklepie internetowym www.hranipex.pl zarejestrowane przed rozpoczęciem Akcji promocyjnej, która w okresie jej trwania dokona zakupu dowolnej ilości produktów dostępnych w Sklepie internetowym, otrzyma rabat w wysokości 5% od łącznej wartości zamówionych produktów, zwany dalej „Rabatem 5% dla wszystkich Klientów”.
 5. Z Rabatu 5% dla wszystkich Klientów można skorzystać nieograniczoną ilość razy w czasie trwania Promocji.
 6. Z Rabatu 5% dla wszystkich Klientów mogą skorzystać wszyscy Klienci Sklepu internetowego, z wyłączeniem osób wskazanych w § 3 ust. 4.
 7. Rabaty w wysokości 7% i 5% są naliczane po dokonaniu zamówienia i nie obejmują kosztów dostawy zakupionych produktów.
 8. Organizator dopuszcza możliwość wymiany lub zwrotu towaru, na który został udzielony rabat z zachowaniem zasad ogólnych. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie 
  z powyższymi postanowieniami, Sklep internetowy  zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

§ 5

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji, jej uzasadnieniem oraz oczekiwanym sposobem załatwienia reklamacji bezpośrednio na adres Organizatora w czasie trwania promocji oraz po zakończeniu jej obowiązywania, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty zakończenia Akcji Promocyjnej. Reklamacje dostarczone po tej dacie nie będą rozpatrywane.
 2. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator pisemnie powiadomi Klienta. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych w Sklepie internetowym rozpatrywane są na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do udziału w Akcji promocyjnej konieczna jest akceptacja jej zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2019 r.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.hranipex.pl.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, z tym że zmiany nie będą dotyczyć Uczestników, którzy już przystąpili do Akcji promocyjnej i nie będą naruszać nabytych przez nich praw.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za leżące po stronie Klienta problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Akcji Promocyjnej.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące przyrzeczenia publicznego.