Kronospan Global Collection 2018-22

Tabele porównawcze


0101 PE

 • HU 10980 - ABS biały PE01 - 12x1mm, 15x2mm, 16x1mm, 19x0,45mm, 19x1mm, 19x2mm P, 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm PL, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej PL, 23x0,45mm klej, 42x0,45mm klej
 • HU 30113 - biały PE - 22mm, 45mm, 640mm 450mm, 22mm klej, 45mm klej
 • HL 10980 - ABS biały PE01 - 22x1mm LASER, 405x1mm LASER

0110 SM

 • HU 10113 - ABS biały GŁ00 - 16x1mm, 19x1mm, 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 23x3mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm PL, 46x2mm, 54x1mm, 55x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej PL, 42x0,45mm klej
 • HU 30113 - biały GŁ - 16mm, 16mm MC, 17mm, 17mm MC, 19mm, 19mm MC, 22mm MC, 25mm, 25mm MC, 30mm MC, 32mm, 32mm MC, 35mm, 35mm MC, 40mm MC, 45mm, 45mm MC, 640mm 450mm, 640mm MC, 16mm klej, 16mm MC klej, 17mm klej, 17mm MC klej, 19mm klej, 19mm MC klej, 22mm klej, 22mm MC klej, 40mm klej, 40mm MC klej, 45mm klej, 45mm MC klej

0112 PE

0121 BS

0125 BS

 • HU 15125 - ABS niebieski PE01 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm klej, 22x0,7mm klej

0132 BS

 • HU 14132 - ABS oranż PE01 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm klej, 22x0,7mm klej

0134 BS

0149 BS

 • HU 13149 - ABS czerwony PE01 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm P, 32x2mm, 42x2mm, 116x0,7mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm klej

0162 PE

 • HU 172162 - ABS szary ciemny PE01 - 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm klej PL

0164 PE

0171 MG

0171 PE

 • HU 17860 - ABS szary PE01 - 22x0,45mm PL, 22x0,7mm PL, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm klej PL, 22x0,7mm klej PL

0182 BS

0190 AG

0190 AM

0190 MG

0190 PE

 • HU 19015 - ABS czarny PE01 - 22x0,45mm PL, 22x0,7mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm PL, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm klej PL, 22x0,7mm klej PL, 42x0,45mm klej
 • HU 39015 - czarny PE - 22mm, 45mm, 640mm, 22mm klej, 45mm klej

0191 MG

0191 PE

 • HU 17035 - ABS szary PEXG - 19x2mm, 22x0,45mm PL, 22x0,7mm PL, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 28x3mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x0,8mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 22x0,45mm klej PL, 22x0,7mm klej PL, 23x0,45mm klej, 42x0,45mm klej
 • HU 17035 - ABS szary PE01 - 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x1mm, 42x0,45mm, 55x2mm

0191 SU

0197 SU

0244 SU

0245 SU

0301 SU

0344 PR

 • HD 220344 - ABS wiśnia ST03 - 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 28x2mm PL, 32x1mm, 32x2mm PL, 42x0,45mm, 42x0,8mm PL, 42x1mm, 42x2mm PL, 260x0,8mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm_klej_PL, 42x0,45mm_klej_PL
 • HD 42344 - wiśnia STR - 22mm, 45mm, 640mm, 22mm klej, 45mm klej

0375 PR

0381 PR

 • HD 210381 - ABS buk ST03 - 19x2mm, 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x2mm, 25x2mm, 28x2mm PL, 32x1mm, 32x2mm PL, 42x1mm, 42x2mm PL, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm klej PL
 • HD 41381 - buk Bawaria STR - 22mm, 45mm, 525mm, 22mm klej, 45mm klej

0391 PR

0481 BS

 • HD 284704 - ABS orzech PE01 - 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x2mm P, 28x2mm PL, 32x2mm PL, 42x0,45mm, 42x0,8mm PL, 42x1mm, 42x2mm PL, 54x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm_klej_PL, 42x0,45mm_klej_PL

0514 AG

0514 AM

0514 MG

0514 PE

 • HU 12514 - ABS kość słon. PEXG - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm klej

0515 PE

0522 PE

0540 PE

 • HU 170540 - ABS szary PE01 - 22x0,45mm PL, 22x0,7mm, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm_klej_PL, 22x0,7mm_ klej_PL
 • HU 37540 - szary PE - 22mm, 45mm, 650mm, 22mm klej, 45mm klej

0551 BS

0564 PE

 • HU 12564 - ABS krem j. PE01 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 22x0,45mm klej, 22x0,7mm klej

0729 PR

0740 PR

0854 BS

0859 PE

0881 PE

1700 PE

1715 BS

1912 BS

3025 SN

4298 SU

4299 SU

5194 SN

5307 SN

5500 SU

5501 SN

5515 BS

5519 BS

5527 SN

5529 SN

5981 BS

5981 MG

5982 BS

6299 AG

6299 AM

6299 BS

6299 MG

7031 BS

 • HU 12104 - ABS wanilia PEXG - 22x0,45mm PL, 22x0,7mm PL, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm klej PL, 22x0,7mm PL klej

7045 AG

7045 AM

7045 MG

7045 SU

7063 SU

7113 BS

7123 BS

7166 AG

7166 AM

7166 BS

7166 MG

7167 SU

7176 BS

7179 BS

7180 BS

7184 BS

7190 BS

7648 SN

 • HD 283058 - ABS wenge ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 340x1mm, 405x0,45mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej

8100 SM

 • HU 10113 - ABS biały GŁ00 - 16x1mm, 19x1mm, 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 23x3mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm PL, 46x2mm, 54x1mm, 55x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej PL, 42x0,45mm klej
 • HU 30113 - biały GŁ - 16mm, 16mm MC, 17mm, 17mm MC, 19mm, 19mm MC, 22mm MC, 25mm, 25mm MC, 30mm MC, 32mm, 32mm MC, 35mm, 35mm MC, 40mm MC, 45mm, 45mm MC, 640mm 450mm, 640mm MC, 16mm klej, 16mm MC klej, 17mm klej, 17mm MC klej, 19mm klej, 19mm MC klej, 22mm klej, 22mm MC klej, 40mm klej, 40mm MC klej, 45mm klej, 45mm MC klej

8348 PE

8361 SN

8362 SN

8431 SN

8508 SN

8509 SN

8533 BS

8533 MG

8534 BS

8536 BS

8547 SN

8548 SN

8622 PR

8656 SN

8657 SN

 • HD 283006 - ABS zebrano ST03 - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 340x0,45mm, 340x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej, 42x0,45mm klej

8681 SU

8685 AG

 • HU 10482 - ABS biały GŁ00_P - 19x1mm 90°, 22x1mm 90°, 23x1mm 90°, 23x2mm 90°, 25x2mm 90°, 32x1mm 90°, 32x2mm 90°, 42x1mm 90°, 42x2mm 90°, 55x2mm 90°, 405x1mm 90°, 405x2mm 90°

8685 AM

8685 BS

 • HU 10113 - ABS biały PE01 - 19x2mm, 22x0,45mm PL, 22x0,7mm PL, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x1,5mm, 23x2mm, 23x3mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm PL, 55x2mm, 205x0,7mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x1,5mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej PL, 22x0,7mm klej PL, 42x0,45mm klej
 • HU 30113 - biały PE - 22mm, 45mm, 640mm 450mm, 22mm klej, 45mm klej

8685 MG

 • HU 10482 - ABS biały GŁ00_P - 19x1mm 90°, 22x1mm 90°, 23x1mm 90°, 23x2mm 90°, 25x2mm 90°, 32x1mm 90°, 32x2mm 90°, 42x1mm 90°, 42x2mm 90°, 55x2mm 90°, 405x1mm 90°, 405x2mm 90°

8912 BS

8921 PR

8925 BS

8953 SU

8984 BS

8995 SN

8996 BS

9455 PR

9551 BS

9561 BS

9614 BS

9763 BS

AL01

AL02

AL03

AL04

AL05

AL06

K001 PW

K002 PW

K003 PW

K004 PW

K005 PW

K006 PW

K007 PW

K008 PW

K009 PW

K010 SN

K0110 BS

 • HU 10482 - ABS biały PE07 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,6mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,6mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm klej

K0110 PE

 • HU 10482 - ABS biały PE01 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm klej, 22x0,7mm klej

K011 SN

K012 SU

K013 SU

K014 SU

K015 PW

K016 PW

K017 PW

K018 PW

K019 PW

K020 PW

K021 SN

K022 SN

K076 PW

K077 PW

K078 PW

K079 PW

K080 PW

K081 PW

K082 PW

K083 SN

K084 SN

K085 PW

K086 PW

K087 PW

K088 PW

K089 PW

K090 PW

K096 SU

K097 SU

K098 SU

K099 SU

K100 SU

K102 SU

K105 PW

K107 PW

K108 SU

K200 RS

P191 AG

P192 AG

P193 AG