Innovus Global Coll. 3.0 by SONAE ARAUCO

Tabele porównawcze


B110 LP

 • HU 101027 - ABS biały PE07 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm klej

B111 LP

B3002 MA

 • HU 10482 - ABS biały GŁ00 HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10482 - ABS biały GŁ00 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x1mm n: 10mb, 42x1mm n: 25mb, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm klej
 • HU 10482 - ABS biały GŁXK - 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm

B3002 TF

B3768 MA

 • HU 10482 - ABS biały GŁ00 HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10482 - ABS biały GŁ00 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x1mm n: 10mb, 42x1mm n: 25mb, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm klej
 • HU 10482 - ABS biały GŁXK - 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm

B3768 NTL

B3768 TF

B3822 MA

 • HU 10482 - ABS biały GŁ00 HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10482 - ABS biały GŁ00 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x1mm n: 10mb, 42x1mm n: 25mb, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm klej
 • HU 10482 - ABS biały GŁXK - 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm

B3822 TF

B4062 LP

B4359 BR

B4359 LP

B4401 BR

B4401 CMS

B4401 LP

B4401 SPT

B4401 STU

F067 TF

F2039 TF

F2195 STU

F2204 SMA

F2250 STU

F2251 STU

F2270 STU

F2271 STU

F2272 STU

F2273 STU

 • HD 292273 - ABS marmur Yang ST05 - 22x1mm softmat, 22x2mm softmat, 23x1mm softmat, 23x2mm softmat, 33x1mm softmat, 33x2mm softmat, 42x1mm softmat, 42x1mm n: 10mb, 42x1mm n: 25mb, 42x2mm softmat, 43x1mm softmat, 43x2mm softmat, 405x1mm softmat

F2276 STU

F2278 CMS

F2279 CMS

F2280 CMS

F2281 CMS

F2282 CMS

F2284 STU

F2286 TF

F2286 TL

F2287 TF

F2287 TL

F2295 CMS

F2296 CMS

F2297 STU

F2297 TL

F2298 STU

F2298 TL

F2299 CMS

F2300 STU

F2301 STU

F2302 STU

F2303 STU

F2304 SMA

F2305 SMA

F2313 CMS

F3009 TF

F4004 TF

 • HD 29509 - ABS srebrzysty PE01 - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,5mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej
 • HD 49509 - aluminium PE - 22mm, 45mm, 525mm, 22mm klej, 45mm klej

F4854 TF

F6012 TF

F6012 TL

F6064 STU

F6260 SMA

F750 TF

F750 TL

F755 TF

F755 TL

L021 TF

L06002 TF

 • HU 17788 - ABS szary arkt. PEXG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 23x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm klej

L101 TF

L1194 LP

L122 TF

 • HU 14332 - ABS oranż PEXG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm klej

L1304 LP

L164 LP

L166 TF

 • HU 17035 - ABS szary PE01 - 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x2mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm

L167 CMS

L167 LP

L167 TF

L174 TF

L1828 LP

L1866 LP

L212 LP

L2201 LP

L2446 LP

L3031 SPT

L3031 TF

 • *HU 19015 - ABS czarny PEXG - 16x1mm nielakierowane, 23x1mm nielakierowane, 23x2mm nielakierowane, 42x1mm nielakierowane, 205x2mm nielakierowane, 405x1mm nielakierowane

L3572 LP

L4030 TF

L4054 CMS

L4054 LP

L4054 SPT

L4055 STU

L4055 TF

 • HU 170742 - ABS szary PEXG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm klej

L4060 LP

 • HU 121343 - ABS beż PEXG - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm klej, 22x0,7mm klej

L4060 SPT

L4068 LP

L4068 STU

L4070 LP

L4070 TF

L4085 LP

L4143 LP

L4175 UST

L4177 UST

L4179 UST

L5003 AM

L5004 AM

L506 AM

L5200 SMA

L5200 STU

L5206 SMA

L5209 LP

L5210 SMA

L5212 TF

 • HU 17961 - ABS szary PE01 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm klej, 22x0,7mm klej

L5213 LP

L5214 LP

L5218 SMA

L5219 LP

 • HU 13321 - ABS czerwony PEXG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm klej

L5222 SMA

L5223 SMA

 • HU 110114 - ABS żółty PEXG - 22x0,45mm, 22x1mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x0,45mm, 116x1mm, 116x2mm, 22x0,45mm klej

L5225 SMA

L5226 LP

L5227 SMA

L5228 SMA

L5229 SMA

L5230 LP

L5231 LP

L5232 LP

L5233 SMA

L5234 LP

L6062 LP

 • HU 167190 - ABS zielony PE07 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm klej

L6084 CMS

L6084 LP

 • HU 172543 - ABS szary agat PEXG - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 405x0,45mm, 22x0,7mm klej

L6153 SMA

L6183 TF

L6274 SMA

L927 SMA

M1076 MA

M12084 SMA

M175 PT

M186 MA

M2106 NM

M2112 LP

M2197 NTL

M2511 NM

M2511 SMA

M3247 LP

M3558 FLW

 • HD 22435 - ABS wiśnia ST03 - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej

M3558 ISO

M3663 FLW

M3663 ISO

M3861 SMA

 • HD 283277 - ABS akacja PE01 - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm klej, 42x0,45mm klej

M3866 NTL

M3892 SMA

M3965 NTL

M4289 SMA

M4451 SMA

M4462 FUN

M563 MA

M6046 NTL

 • HD 283058 - ABS wenge ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x1mm n: 10mb, 42x1mm n: 25mb, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej

M6053 NTL

 • HD 248304 - ABS dąb Imabari ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 33x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 22x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm klej

M6054 NTL

M6055 NTL

M6120 NTL

M6126 NTL

 • HD 241146 - ABS dąb szary ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm klej

M6128 NTL

M6130 NTL

 • HD 251486 - ABS sosna ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2m, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm klej

M6136 NTL

M6207 NM

M6207 SMA

M6209 FLW

M6209 ISO

M6210 FLW

M6210 ISO

M6213 FUN

M6216 NTL

M6219 NTL

 • HD 293451 - ABS Fleetwood ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej

M6220 FUN

M6223 NTL

M6224 FUN

M6225 LP

M6226 NTL

M6232 NTL

M6251 FLW

M6251 FUN

M6252 FLW

M6252 FUN

M6252 ISO

M6263 FUN

 • HD 241113 - ABS dąb Kansas PE01 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej

M6264 FUN

 • HD 244141 - ABS dąb brązowy ST03 - 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x2mm PL, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm PL, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm PL, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm klej PL

M6265 FUN

M6266 FUN

M6267 FUN

M6280 FUN

M6281 FUN

M6282 FLW

M6283 FLW

M6284 FUN

M6285 FUN

M6287 FUN

M6288 FUN

M6289 FLW

M6290 FLW

M6291 FLW

M6292 FUN

M6293 FUN

M6294 FUN

M6295 FUN

 • HD 24004 - ABS dąb ST03 - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 42x0,8mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm klej

M6296 FUN

 • HD 284896 - ABS orzech Milano ST03 - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 115x0,8mm, 340x0,45mm, 340x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej

M6297 FUN

 • HD 254055 - ABS wiąz Lava ST03 - 22x0,45mm, 23x2mm P, 22x2mm, 23x1mm, 33x1mm, 33x2mm, 33x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm klej

M6298 FUN

M6299 FLW

M6300 FLW

M6302 FUN

M6303 FUN

 • HD 294450 - ABS fleetwood ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1 mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej

M6304 FLW

M6305 FLW

M6306 FLW

M6307 FLW

M6308 FUN

M6309 FUN

M6312 SPT

M6313 SPT

M6314 SPT

M6315 SPT

M6316 SPT

M6317 SPT

M6318 SPT

M6319 SPT

M6320 SPT

M760 MA

M850 MA

M9001 MA

M9006 MA

 • HD 281555 - ABS wenge PE01 - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x0,45mm, 42x2mm, 115x0,45mm, 340x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej, 42x0,45mm klej

M9275 NTL

M999 NM

M999 SMA