Formica Group

Tabele porównawcze


CC2253 Matt 58

CC2255 GLS

CC2255 Mat

F0157 Matt 58

F0187 Matt 58

F0187 NDF

F0188 Matt 58

 • HU 13003 - ABS czerwony PEXG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm klej

F0189 Matt 58

F0190 Matt 58

F0191 Matt 58

F0192 Matt 58

F0193 Matt 58

F0231 Matt 58

F0232 Matt 58

F0233 Matt 58

F0547 Matt 58

F0873 Matt 58

F0901 Matt 58

F0949 AN

F0949 Matt 58

F1040 AB

 • HU 10482 - ABS biały GŁ00_P - 19x1mm 90°, 22x1mm 90°, 22x2mm 90°, 23x1mm 90°, 23x2mm 90°, 32x1mm 90°, 32x2mm 90°, 33x1mm 90°, 33x2mm 90°, 42x1mm 90°, 42x2mm 90°, 43x1mm 90°, 43x2mm 90°, 55x2mm 90°, 405x1mm 90°, 405x2mm 90°

F1040 MAT

F1040 Matt 58

F1062

F1062 LNW

F1079 LNW

F1093 Matt 58

F1139 Matt 58

F1139 VEL

F1143 Matt 58

F1192 Matt 58

F1194 Matt 58

F1238 GLS

F1238 Matt 58

F1293 Matt 58

F1293 Satin NDF

F1297 Matt 58

F1297 Satin NDF

F1297 VEL

F1326 Matt 58

F1330 Matt 58

F1484 Matt 58

F1485 MAT

F1485 Matt 58

F1531 Matt 58

 • HU 122541 - ABS beż PE01 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 33x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x0,45mm, 33x2mm, 43x1mm, 42x2mm, 23x1mm, 43x2mm, 45x0,45mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm klej, 22x0,7mm klej

F1534 Matt 58

 • HU 122541 - ABS beż PE01 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 33x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x0,45mm, 33x2mm, 43x1mm, 42x2mm, 23x1mm, 43x2mm, 45x0,45mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm klej, 22x0,7mm klej

F1535 Matt 58

F1614 Matt 58

F1850 Matt 58

F1936 QRY

F1994 Matt 58

F1997 Matt 58

F2001 Matt 58

F2005 Matt 58

F2010 Matt 58

F2020

F2200 Matt 58

F2253 AN

F2253 GLS

F2253 LNW

F2253 Matt 58

F2255 AN

F2255 Matt 58

F2273 Matt 58

F2274 Matt 58

F2296 Matt 58

 • HU 10911 - ABS biały PE01 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm klej

F2297 Matt 58

F2478 MAT

F2510

F2510 Midgrain

F2696 GLS

F2731 Satin NDF

F2770 Matt 58

F2774 Matt 58

 • HU 122541 - ABS beż PE01 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 33x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x0,45mm, 33x2mm, 43x1mm, 42x2mm, 23x1mm, 43x2mm, 45x0,45mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm klej, 22x0,7mm klej

F2791 Matt 58

F2824 Matt 58

F2828 Matt 58

 • HU 15525 - ABS niebieski PEXG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 22x0,45mm klej

F2833 Matt 58

F2884 Matt 58

F2884 VEL

F2887 Matt 58

F2962 Matt 58

F2962 VEL

F2966 MAT

F2966 Matt 58

F3007 Matt 58

F3050 MAT

 • HU 121343 - ABS beż PEXG - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm klej, 22x0,7mm klej

F3050 Matt 58

F3091 GLS

F3091 Matt 58

F3210 Matt 58

F3236 Matt 58

F3485 Matt 58

F3699 Matt 58

F3855 Matt 58

F4155 Matt 58

F4168 Matt 58

F4177 Matt 58

F4177 VEL

 • HU 16630 - ABS zielony PEXG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm klej

F464 Matt58

F5147 Matte 58

F5284 Matt 58

F5285 Matt 58

F5286 Matt 58

F5287 Matt 58

F5288 Matt 58

F5289 Matt 58

F5323 Matt 58

F5335 Matt 58

 • HU 13003 - ABS czerwony PEXG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm klej

F5338 Matt 58

F5340 Matt 58

F5341 Matt 58

F5342 AN

F5342 INF

F5342 Matt 58

F5343 Matt 58

F5343 VEL

F5344 MAT

F5344 Matt 58

F5347 MAT

F5347 Matt 58

F5370 Matt 58

F5372 Matt 58

F5374 LNW

F5374 Matt 58

F5375 LNW

 • HD 284896 - ABS orzech Milano ST03 - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 115x0,8mm, 340x0,45mm, 340x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej

F5377 LNW

F5378 LNW

F5379

F5379 SMT

F5381 SMT

 • HD 261298 - ABS jesion Nancy ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm klej

F5477 Mat

 • HD 254055 - ABS wiąz Lava ST03 - 22x0,45mm, 23x2mm P, 22x2mm, 23x1mm, 33x1mm, 33x2mm, 33x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm klej

F5477 Mat 58

F5483 LNW

F5486 Matt 58

F5486 SMT

F5487 Matt 58

F5489 LNW

F5489 Matt 58

F5883 Matt 58

 • HD 28008 - ABS orzech jasny ST03 - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 42x0,8mm, 42x0,8mm n: 10mb, 42x0,8mm n: 25mb, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm klej

F5884 Matt 58

F5887 PGN

F6052 PGN

F6058 Matt 58

F6149 MAT

F6209 Matt 58

F6210 Matt 58

F6305 Matt 58

F6306 Matt 58

F6308 Matt 58

F6314 INF

F6315 INF

F6350 AB

F6353 AB

F6363 Matt 58

F6901 Matt 58

F6902 Matt 58

 • HU 13149 - ABS czerwony PE01 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm P, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 116x0,7mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm klej

F6903 MAT

F6903 Matt 58

F6930 Matt 58

F6930 NAT

F6932 Matt 58

F7008 Matt 58

F7197 Matt58

F7515 Matt 58

F7555 Matt 58

F7603 Matt 58

F7759 Matt 58

F7837 Matt 58

F7845 Matt 58

 • HU 13000 - ABS czerwony PE01 - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 28x2mm, 42x2mm, 116x0,7mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm klej

F7846 MAT

F7846 Matt 58

F7851 Matt 58

 • HU 15125 - ABS niebieski PE01 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 33x2mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 23x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm klej, 22x0,7mm klej
 • HU 15972 - ABS niebieski PE01 - 22x0,7mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 22x0,7mm klej

F7851 VEL

F7853 Matt 58

F7858 INF

F7858 Matt 58

F7879 Mat

F7880 Matt 58

F7884 Matt 58

 • HU 15121 - ABS niebieski PE01 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 116x0,45mm, 116x0,7mm, 116x2mm, 22x0,45mm klej, 22x0,7mm klej

F7884 VEL

 • HU 15121 - ABS niebieski PE01 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 116x0,45mm, 116x0,7mm, 116x2mm, 22x0,45mm klej, 22x0,7mm klej

F7897 Matt 58

F7902 MAT

F7902 Matt 58

F7912 AN

F7912 Matt 58

F7912 NDF

F7914 Matt 58

F7921 Birch

F7923 INF

F7923 Matt 58

F7927 AB

F7927 AN

F7927 Matt 58

F7927 NDF

F7927 VEL

F7928 Matt 58

F7929 Matt 58

F7929 NDF

F7932 AB

F7932 AN

F7932 Matt 58

F7934 Matt 58

 • HU 122507 - ABS beż PEXG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm klej

F7938 Matt 58

F7940 MAT

F7940 Matt 58

F7949 LNW

F7949 Matt 58

F7961 Matt 58

F7966

F7966 GLS

F7966 MAT

F7966 Matt 58

F7967 Matt 58

F7969 MAT

F8006 Matt 58

F8006 NAT

F8588 LNW

 • HD 24005 - ABS dąb ST03 - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 42x0,8mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm klej

F8732

F8732 MAT

 • HU 101027 - ABS biały PE07 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm klej

F8733 MAT

 • HU 121343 - ABS beż PEXG - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm klej, 22x0,7mm klej

F8750 MAT

F8750 VEL

F8751 Matt 58

F8751 VEL

F8753 VEL

 • HU 187181 - ABS brąz PE01 - 22x0,45mm, 23x1mm, 22x2mm, 33x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm

F8755 GLS

F8755 Matt 58

F8755 VEL

F8757 VEL

F8760

F8760 MAT

F8761

 • HU 122541 - ABS beż PE01 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 33x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x0,45mm, 33x2mm, 43x1mm, 42x2mm, 23x1mm, 43x2mm, 45x0,45mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm klej, 22x0,7mm klej

F8762

F8762 MAT

F8763 MAT

F8766

F8766 VEL

F8822 Matt 58

F8826 Matt PLX

F8829 Matt 58

F8830 Matt 58

F8832 Matt 58

F8833 Matt 58

F8837 Matt 58

F8839 Matt 58

F8841 Matt 58

F8841 NAT

F8843 Matt 58

F8843 Nat

F8847 Matt 58

F8848 Matt58

 • HD 281137 - ABS wenge ST03 - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm

F8848 Nat

 • HD 281137 - ABS wenge ST03 - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm

F8849 Matt 58

F8851 LNW

F8853 MAT

F8853 PGN

F8853 STR

F8857 Matt58

F8921

F8921 SMT

F8922 SMT

F8924

F8925

F8926 CST

F8926 VEL

F8927

F8927 SMT

F8931

F8934

F8941 SMT

F8943

F8943 VEL

F8946

F8946 SMT

F8963

F8963 SMT

F8965 VEL

F8966 PGN

 • HD 24005 - ABS dąb ST03 - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 42x0,8mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm klej

F8966 Puregrain

F8966 SMT

 • HD 241150 - ABS dąb szary ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x2mm, 260x0,45mm, 260x1mm, 260x2mm, 22x0,45mm klej

F8966 STR

 • HD 24005 - ABS dąb ST03 - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 42x0,8mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm klej

F8968 LNW

F8969 SMT

 • HD 241150 - ABS dąb szary ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x2mm, 260x0,45mm, 260x1mm, 260x2mm, 22x0,45mm klej

F8970 SMT

 • HD 247745 - ABS dąb Mongori ST03 - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm klej

F8971 SMT

 • HD 261250 - ABS jesion Navarra ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm klej

F8976

F8976 LNW

F8977

F8977 SMT

 • HD 293090 - ABS Driftwood ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x1mm n: 10mb, 42x1mm n: 25mb, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej
 • HD 24005 - ABS dąb ST03 - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 42x0,8mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm klej

F8979

F8979 SMT

F8981 SMT

 • HD 287634 - ABS orzech ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 33x1mm, 23x2mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x1mm, 33x2mm, 115x0,45mm, 115x1mm, 340x2mm, 22x0,45mm klej

F8982 LNW

F8983

F8983 SMT

F8984

F8984 SMT

F8986 SMT

 • HD 241151 - ABS dąb brąz ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm klej

F8987

F8987 SMT

F8988

F8988 MAT

 • HD 282229 - ABS wenge PE01 - 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x2mm PL, 42x0,8mm PL, 42x2mm PL, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm_klej_PL

F9011 Matt 58

F9012 Matt 58

 • HD 283058 - ABS wenge ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x1mm n: 10mb, 42x1mm n: 25mb, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej

F9266 Matt 58

F927 Matt 58

K1097 MAT

K1238 MAT

K1962 MAT

 • HU 12564 - ABS krem jasny PE01 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm klej, 22x0,7mm klej

K1962 VEL

 • HU 12564 - ABS krem jasny PE01 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm klej, 22x0,7mm klej

K2020 VEL

K3202 LNW

K3202 MAT

K3210 VEL

M2022 MB

PP3526