Falco Hungary

Tabele porównawcze


103

103 FS01

 • HU 10980 - ABS biały GŁ00 - 16x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm PL, 32x1mm, 32x2mm PL, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm PL, 54x2mm, 405x0,45mm PL, 405x0,8mm PL, 405x1mm, 405x2mm PL, 22x0,45mm klej, 42x0,45mm klej

103 FS02

 • HU 10908 - ABS biały PE01 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 42x2mm, 116x0,45mm, 205x0,7mm, 205x2mm, 22x0,45mm klej, 22x0,7mm klej
 • HU 10980 - ABS biały PE01 - 15x2mm, 19x0,45mm, 19x2mm P, 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm PL, 32x1mm, 32x2mm PL, 33x2mm, 42x0,45mm PL, 42x0,8mm PL, 42x1mm, 42x2mm PL, 54x2mm, 405x0,45mm PL, 405x0,8mm PL, 405x1mm, 405x2mm PL, 22x0,45mm PL klej, 23x0,45mm klej, 42x0,45mm PL klej
 • HU 10980 - ABS biały PE07 - 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm
 • HL 10980 - PP biały PE01_L - 22x1mm LASER, 405x1mm LASER

105 FS23

107 FS08

 • HU 101027 - ABS biały GŁ00 - 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x2mm, 28x2mm PL, 32x2mm PL, 42x0,8mm PL, 42x2mm PL, 205x0,8mm PL, 205x1mm, 205x2mm PL, 405x0,45mm PL, 22x0,45mm PL klej
 • HU 101027 - ABS biały PE01 - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm klej

107 FS15

 • HU 101027 - ABS biały GŁ00 - 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x2mm, 28x2mm PL, 32x2mm PL, 42x0,8mm PL, 42x2mm PL, 205x0,8mm PL, 205x1mm, 205x2mm PL, 405x0,45mm PL, 22x0,45mm PL klej
 • HU 101027 - ABS biały PE01 - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm klej

116

116 FS01

 • HU 10980 - ABS biały GŁ00 - 16x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm PL, 32x1mm, 32x2mm PL, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm PL, 54x2mm, 405x0,45mm PL, 405x0,8mm PL, 405x1mm, 405x2mm PL, 22x0,45mm klej, 42x0,45mm klej

121 FS01

121 FS02

121 FS15

 • HU 101000 - ABS biały PE XG - 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 22x0,7mm klej

200

200 FS02

 • HU 19015 - ABS czarny PE01 - 22x0,45mm PL, 22x0,7mm PL, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm PL, 32x2mm PL, 33x0,45mm, 42x0,45mm PL, 42x1mm, 42x2mm PL, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x0,8mm PL, 205x1mm, 205x2mm PL, 275x0,45mm PL, 22x0,45mm PL klej, 22x0,7mm klej, 42x0,45mm PL klej
 • HU 19016 - ABS czarny PE01 - 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm

200 FS31

210 FS15

 • HU 13000 - ABS czerwony PE01 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 28x2mm, 42x2mm, 116x0,7mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm klej, 22x0,7mm klej

213 FS15

 • HU 15125 - ABS niebieski PE01 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm klej, 22x0,7mm klej

215 FS15

 • HU 14132 - ABS oranż PE01 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm klej, 22x0,7mm klej

216 FS15

219 FS15

240 FS08

241 FS08

242 FS15

244 FS08

245 FS08

247 FS08

247 FS23

271

271 FS02

 • HU 17164 - ABS antracyt PE01 - 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x2mm, 28x2mm PL, 32x2mm PL, 42x1mm, 42x2mm PL, 205x0,8mm PL, 205x1mm, 205x2mm PL, 405x0,45mm PL, 22x0,45mm PL klej

300 FS15

301 FS08

301 FS23

303

303 FS02

 • HD 29509 - ABS srebrzysty PE01 - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,5mm, 42x1mm, 42x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej

304 FS02

307 FS15

312 FS02

314 FS08

314 FS23

317

318

329

344 FS15

345

345 FS02

 • HU 17035 - ABS szary PE01 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 28x3mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 22x0,7mm klej, 42x0,45mm klej
 • HU 17035 - ABS szary PE G - 19x2mm, 22x0,45mm PL, 22x0,7mm, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm PL, 28x3mm, 32x1mm, 32x2mm PL, 33x2mm, 42x0,45mm PL, 42x1mm, 42x2mm PL, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x0,8mm PL, 205x1mm, 205x2mm PL, 405x0,45mm PL, 22x0,45mm PL klej, 22x0,7mm klej, 23x0,45mm klej
 • HU 17035 - ABS szary PE01 - 22x1mm, 28x1mm, 55x2mm, 22x0,45mm klej

347

348

348 FS15

348 FS23

384 FS08

401

401 FS24

 • HD 210381 - ABS buk ST03 - 19x2mm, 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x2mm, 25x2mm, 28x2mm PL, 32x1mm, 32x2mm PL, 42x1mm, 42x2mm PL, 260x2mm PL, 275x0,45mm PL, 275x0,8mm PL, 275x1mm, 22x0,45mm PL klej

403 FS24

404

404 FS24

408 FS08

41

410 FS24

415 FS24

417 FS15

418 FS24

419 FS24

422

422 FS15

 • HD 280722 - ABS orzech ST03 - 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x2mm nawój: 75m PL, 23x2mm nawój: 75m, 42x2mm nawój: 75m PL, 260x2mm nawój: 75m, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm PL klej

428 FS24

438

438 FS24

 • HD 211513 - ABS buk PE01 - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej
 • HD 211582 - ABS buk Ellmau PE01 - 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x2mm PL, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm PL, 42x1mm, 42x2mm PL, 260x2mm PL, 275x0,45mm PL, 275x0,8mm PL, 275x1mm, 22x0,45mm PL klej

440 FS 08

441

441 FS24

442 FS24

443

443 FS24

 • HD 211582 - ABS buk Ellmau PE01 - 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x2mm PL, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm PL, 42x1mm, 42x2mm PL, 260x2mm PL, 275x0,45mm PL, 275x0,8mm PL, 275x1mm, 22x0,45mm PL klej

452

457 FS24

458 FS24

459 FS15

461 FS24

 • HD 211513 - ABS buk PE01 - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej

462 FS24

463 FS24

466

466 FS15

468

468 FS15

 • HD 22855 - ABS calvados PE01 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 42x0,45mm, 42x2mm, 340x0,45mm, 340x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej, 42x0,45mm klej
 • HD 222951 - ABS calvados PE01 - 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x2mm PL, 28x2mm PL, 32x0,8mm, 32x2mm PL, 42x2mm PL, 260x2mm PL, 275x0,45mm PL, 275x0,8mm PL, 22x0,45mm PL klej

474

474 FS24

476

476 FS15

489

489 FS15

 • HD 22855 - ABS calvados PE01 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 42x0,45mm, 42x2mm, 340x0,45mm, 340x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej, 42x0,45mm klej
 • HD 222951 - ABS calvados PE01 - 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x2mm PL, 28x2mm PL, 32x0,8mm, 32x2mm PL, 42x2mm PL, 260x2mm PL, 275x0,45mm PL, 275x0,8mm PL, 22x0,45mm PL klej

499

504 FS15

508

 • HD 284734 - ABS orzech Dijon PE01 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm klej, 42x0,45mm klej

508 FS15

510 FS15

515 FS22

516 FS22

518 FS22

521 FS24

524 FS24

531 FS15

534 FS15

 • HD 211599 - ABS buk czeko PE01 - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm P, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm klej, 42x0,45mm klej

535 FS22

537 FS15

538 FS22

539 FS22

540 FS08

541 FS08/FS15

542 FS22

550 FS15

551

551 FS15

553 FS15

553 ST15

570 FS31

571

571 FS31

572 FS22

577

577 FS22

 • HD 241145 - ABS dąb ST03 - 19x2mm, 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x2mm, 25x2mm, 28x2mm PL, 32x1mm, 32x2mm PL, 42x0,45mm PL, 42x0,8mm PL, 42x1mm, 42x2mm PL, 260x2mm PL, 275x0,45mm PL, 275x0,8mm PL, 275x1mm, 22x0,45mm PL klej, 42x0,45mm PL klej

578 FS22

582 FS22

583 FS22

584 FS22

586

586 FS22

587 FS22

588 FS22

5981

602

604 FS22

605 FS22

606 FS21

610

610 FS21

611

611 FS22

612 FS22

616 FS08

617 FS08

618

618 FS08

619 FS08

623 FS22

624 FS22

6299 AG

637 FS15

 • HD 23352 - ABS olcha ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x2mm, 54x2mm, 340x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej, 42x0,45mm klej

697

697 FS22

 • HD 241145 - ABS dąb ST03 - 19x2mm, 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x2mm, 25x2mm, 28x2mm PL, 32x1mm, 32x2mm PL, 42x0,45mm PL, 42x0,8mm PL, 42x1mm, 42x2mm PL, 260x2mm PL, 275x0,45mm PL, 275x0,8mm PL, 275x1mm, 22x0,45mm PL klej, 42x0,45mm PL klej
 • HD 25697 - ABS wiąz Rauna ST03 - 22x1mm, 42x1mm, 275x1mm

698

698 FS22

725

728 FS08

729 FS08

764 FS15

780

M105 FS70

 • HU 10482 - ABS biały GŁ00_P - 19x1mm poł. 90°, 19x2mm poł. 90°, 22x1mm poł. 90°, 23x1mm poł. 90°, 23x2mm poł. 90°, 25x2mm poł. 90°, 32x1mm poł. 90°, 32x2mm poł. 90°, 42x1mm poł. 90°, 42x2mm poł. 90°, 55x2mm poł. 90°, 405x1mm poł. 90°, 405x2mm poł. 90°

M200 FS70

 • HU 19015 - ABS czarny GŁ00_P - 22x1mm poł. 90°, 23x1mm poł. 90°, 23x2mm poł. 90°, 25x4mm poł. 3°, 42x1mm poł. 90°, 42x2mm poł. 90°, 405x1mm poł. 90°, 405x2mm poł. 90°

M207 FS70

M208 FS70

M215 FS70

M216 FS70

M219 FS70

M223 FS70

M230 FS70

M235 FS70

M271 FS70

M318 FS70

M345 FS70

M348 FS70

M351

M352

M353

 • HU 176299 - ABS szary GŁ00 - 22x1mm mat 3°, 22x1mm poł. 90°, 42x1mm mat 3°, 42x1mm poł. 90°, 115x1mm mat 3°, 115x1mm poł. 90°

M549 FS70

M608 FS70

M609 FS70

M724 FS70

M725 FS70

Y107

Y246 FS15

Y351 FS08

Y353 FS08

 • HU 176299 - ABS szary GŁ00 - 22x1mm mat 3°, 22x1mm poł. 90°, 42x1mm mat 3°, 42x1mm poł. 90°, 115x1mm mat 3°, 115x1mm poł. 90°

Y542

Y586

Y622 FS22

 • HD 243197 - ABS dąb ST03 - 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x2mm PL, 42x0,8mm PL, 42x2mm PL, 260x2mm PL, 275x0,45mm PL, 275x0,8mm PL, 22x0,45mm PL klej

Y726 FS21

Y727 FS21