Cleaf Italy

Tabele porównawcze


1405 PO

B013 Matrix

BO11 Seta Bianco

FA33

FA41 Penelope

FA42

FA44

FA46 Penelope

FB11 Ares

FB43 Ares

FB48 Ares

FB67 Ares

FB70 Ares

HM00 Piombo

HM01 Piombo

HM04 Piombo

HM07 Piombo

LD58 Poro Rovere

  • HD 281137 - ABS wenge ST03 - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 115x0,45mm, 340x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej, 42x0,45mm klej

LG18 Matrix

LG68 Matrix

LG69 Matrix

LK05 Matrix

LK09

LK09 Matrix

LK10 Matrix

LK48 Matrix

LK54

LK55 Matrix

  • HD 293090 - ABS Driftwood ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x1mm n: 10mb, 42x1mm n: 25mb, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej

LK59

LK62

LK62 Matrix

LK65 Matrix

LK68 Matrix

LK74

LK74 Matrix

LK84 Matrix

LK90 Matrix

  • HD 247717 - ABS dąb bagienny ST03 - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 28x2mm, 33x1mm, 43x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 23x2mm P, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm klej

LK97

LK97 Matrix

LM09 Tranché

  • HD 243133 - ABS dąb trufla ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 23x0,45mm klej

LM14

LM16

LM35

LM63 Matrix

LM69 Tranché

LM95

LM96

LM97

LN00 Tranché

LR22 Sablé

LR28 Sablé

  • HD 243325 - ABS dąb ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm klej

LR45 Sablé

LR50 Sablé

LR55 Sablé

  • HD 288002 - ABS akacja ST03 - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 33x0,8mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x0,8mm, 43x2mm, 340x0,8mm, 340x2mm, 22x0,45mm klej

LR64 Sablé

  • HD 284896 - ABS orzech Milano ST03 - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 115x0,8mm, 340x0,45mm, 340x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej

LR70 Sablé

  • HD 24080 - ABS dąb biały ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x0,45mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej

LR71 Sablé

LS17

S013 Yosemite

S017

S143 Sablé

  • HD 294450 - ABS fleetwood ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1 mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej

S164

U129 Bruciato

U129 Matrix

  • HU 192190 - ABS czarny Duna ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm klej