Cleaf Italy

Tabele porównawcze


1405 PO

B013 Matrix

BO11 Seta Bianco

FA33 PRIMOFIORE

FA41 Penelope

FA42 Penelope

FA44 Penelope

FA46 Penelope

FB11 Ares

FB43 Ares

FB48 Ares

FB67 Ares

FB70 Ares

HM00 Piombo

HM01 Piombo

HM04 Piombo

HM07 Piombo

LG18 Matrix

LG68 Matrix

LG69 Matrix

LK05 Matrix

LK09

LK09 Matrix

LK10 Matrix

LK48 Matrix

LK54

LK55 Matrix

  • HD 293090 - ABS Driftwood ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x1mm n: 10mb, 42x1mm n: 25mb, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej

LK59

LK68 Matrix

LK74

LK84 Matrix

LK90 Matrix

LK97

LK97 Matrix

LM09 Tranché

  • HD 243133 - ABS dąb trufla ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 23x0,45mm klej

LM14

LM16

LM35

LM63 Matrix

LM69 Tranché

LM95

LM96

LM97

LN00 Tranché

LR22 Sablé

LR28 Sablé

  • HD 243325 - ABS dąb ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm klej

LR45 Sablé

LR50 Sablé

LR55 Sablé

LR64 Sablé

  • HD 284896 - ABS orzech Milano ST03 - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 115x0,8mm, 340x0,45mm, 340x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej

LR70 Sablé

  • HD 24080 - ABS dąb biały ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x0,45mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej

LR71 Sablé

LS17 Poro Noce

S013 Yosemite

S071 Sherwood

S143 Sablé

  • HD 294450 - ABS fleetwood ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1 mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej

S164 Fronda

U129 Bruciato

U129 Matrix