Bučina Slovakia

Tabele porównawcze


0110

 • HU 10113 - ABS biały GŁ00 - 16x1mm, 19x1mm, 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x0,45mm, 23x2mm, 23x3mm, 28x1mm, 28x2mm PL, 32x2mm PL, 33x0,45mm, 42x0,45mm PL, 42x0,8mm PL, 42x1mm, 42x2mm PL, 46x2mm, 54x1mm, 55x2mm, 205x3mm, 405x0,45mm PL, 405x0,8mm PL, 405x1mm, 405x2mm PL, 22x0,45mm PL klej, 42x0,45mm PL klej
 • HU 10980 - ABS biały GŁ00 - 16x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm PL, 32x1mm, 32x2mm PL, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm PL, 54x2mm, 405x0,45mm PL, 405x0,8mm PL, 405x1mm, 405x2mm PL, 22x0,45mm klej, 42x0,45mm klej
 • HU 10980 - ABS biały PE01 - 15x2mm, 19x0,45mm, 19x2mm P, 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm PL, 32x1mm, 32x2mm PL, 33x2mm, 42x0,45mm PL, 42x0,8mm PL, 42x1mm, 42x2mm PL, 54x2mm, 405x0,45mm PL, 405x0,8mm PL, 405x1mm, 405x2mm PL, 22x0,45mm PL klej, 23x0,45mm klej, 42x0,45mm PL klej
 • HU 10980 - ABS biały PE07 - 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm
 • PU 10113 - Zaślepka biała GŁ00 - fi 14x0,45mm, fi 20x0,45mm
 • PU 10980 - Zaślepka biała GŁ00 - fi 14x0,45mm, fi 20x0,45mm
 • PU 10980 - Zaślepka biała PE01 - fi 14x0,45mm
 • HU 30113 - biały GŁ - 16mm, 17mm, 19mm, 22mm, 25mm, 30mm, 32mm, 35mm, 40mm, 45mm, 640mm 450mm, 16mm klej, 17mm klej, 19mm klej, 22mm klej, 40mm klej, 45mm klej
 • HL 10980 - PP biały PE01_L - 22x1mm LASER, 405x1mm LASER

0112

0121

0125

 • HU 15125 - ABS niebieski PE01 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm klej, 22x0,7mm klej

0132

0134

0149

0162

0164

0171

0190

 • HU 19015 - ABS czarny PE01 - 22x0,45mm PL, 22x0,7mm PL, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm PL, 32x2mm PL, 33x0,45mm, 42x0,45mm PL, 42x1mm, 42x2mm PL, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x0,8mm PL, 205x1mm, 205x2mm PL, 275x0,45mm PL, 22x0,45mm PL klej, 22x0,7mm klej, 42x0,45mm PL klej
 • HU 19015 - ABS czarny ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x3mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm klej
 • HU 19015 - ABS czarny GŁ00_P - 22x1mm poł. 90°, 23x1mm poł. 90°, 23x2mm poł. 90°, 25x4mm poł. 3°, 42x1mm poł. 90°, 42x2mm poł. 90°, 405x1mm poł. 90°, 405x2mm poł. 90°
 • PU 19015 - Zaślepka czarna PE01 - fi 14x0,45mm, fi 20x0,45mm
 • HU 39015 - czarny PE - 22mm, 45mm, 640mm, 22mm klej, 45mm klej

0191

0197

0344

0375

 • HD 46375 - klon STR - 22mm, 45mm, 525mm, 22mm klej, 45mm klej
 • HD 26375 - ABS klon ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 115x1mm, 405x0,45mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej, 42x0,45mm klej

0381

0500

 • HU 10482 - ABS biały GŁ00 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm klej
 • HU 10482 - ABS biały PE01 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm klej, 22x0,7mm klej
 • HU 10980 - ABS biały GŁ00 - 16x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm PL, 32x1mm, 32x2mm PL, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm PL, 54x2mm, 405x0,45mm PL, 405x0,8mm PL, 405x1mm, 405x2mm PL, 22x0,45mm klej, 42x0,45mm klej
 • HU 10980 - ABS biały PE01 - 15x2mm, 19x0,45mm, 19x2mm P, 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm PL, 32x1mm, 32x2mm PL, 33x2mm, 42x0,45mm PL, 42x0,8mm PL, 42x1mm, 42x2mm PL, 54x2mm, 405x0,45mm PL, 405x0,8mm PL, 405x1mm, 405x2mm PL, 22x0,45mm PL klej, 23x0,45mm klej, 42x0,45mm PL klej
 • HU 10980 - ABS biały PE07 - 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm
 • HU 10482 - ABS biały PE07 - 22x0,45mm, 22x1mm, 23x0,6mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x2mm, 116x0,45mm, 205x0,6mm, 205x1mm, 205x2mm, 22x0,45mm klej
 • HU 10482 - ABS biały PE DC - 22x1mm, 42x1mm
 • HU 10482 - ABS biały ST09 - 22x0,45mm, 22x2mm, 28x2mm, 42x2mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm klej
 • HU 10482 - ABS biały GŁ00_P - 19x1mm poł. 90°, 19x2mm poł. 90°, 22x1mm poł. 90°, 23x1mm poł. 90°, 23x2mm poł. 90°, 25x2mm poł. 90°, 32x1mm poł. 90°, 32x2mm poł. 90°, 42x1mm poł. 90°, 42x2mm poł. 90°, 55x2mm poł. 90°, 405x1mm poł. 90°, 405x2mm poł. 90°
 • PU 10980 - Zaślepka biała GŁ00 - fi 14x0,45mm, fi 20x0,45mm
 • PU 10980 - Zaślepka biała PE01 - fi 14x0,45mm
 • HU 30113 - biały GŁ - 16mm, 17mm, 19mm, 22mm, 25mm, 30mm, 32mm, 35mm, 40mm, 45mm, 640mm 450mm, 16mm klej, 17mm klej, 19mm klej, 22mm klej, 40mm klej, 45mm klej
 • HL 10980 - PP biały PE01_L - 22x1mm LASER, 405x1mm LASER

0514

0515

0522

0540

0551

0564

 • HU 12564 - ABS krem jasny PE01 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 116x0,45mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 22x0,45mm klej, 22x0,7mm klej

0637

0685

0729

0740

0859

0876

0881

1354

1625

1700

1715

1738

 • HD 261738 - ABS klon PE01 - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej
 • HD 46437 - klon PE - 22mm, 45mm, 640mm, 22mm klej, 45mm klej

1764

1770

1792

1795

1796

1903

1912

1937

1972

1977

2278

3025

3914 SU

3915 PE

3916

3917 PR

3918 SU

4695

4702

5194

5310

5311

5497

5511

5512

5513

5514

5515

5516

5517

5519

5521

5525

6455

6706

6711

6727

6729

6731

6732

6735

6736

6738

6740

6742

6756

6757

6758

6766

6767

6787

 • HD 211599 - ABS buk czeko PE01 - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm P, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm klej, 42x0,45mm klej
 • HD 211599 - ABS buk czeko PE01 - 22x0,45mm (S), 22x1mm (S), 28x2mm (S), 32x2mm (S), 42x0,45mm (S), 405x0,45mm (S), 22x0,45mm klej (S)

6788

6793

6828

6830

6837

685

6869

6871

7031

7045

7063

7113

7123

7166

7167

7174

7176

7179

7180

7184

7186

7190

7191

7644

7710

7935

7937

8100

8192

8339

8340

8341 SU

8343 SN

8348

8349

8402

8404

8409

8410

8413

8414

8448

8510

8511

8512

8533

8534

8536

8548

8554

8601

8653

8681

8685

 • HU 10113 - ABS biały ST04 - 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 42x2mm, 116x1mm, 116x2mm
 • HU 10113 - ABS biały ST09 - 23x1mm, 116x1mm
 • HU 10482 - ABS biały GŁ00_P - 19x1mm poł. 90°, 19x2mm poł. 90°, 22x1mm poł. 90°, 23x1mm poł. 90°, 23x2mm poł. 90°, 25x2mm poł. 90°, 32x1mm poł. 90°, 32x2mm poł. 90°, 42x1mm poł. 90°, 42x2mm poł. 90°, 55x2mm poł. 90°, 405x1mm poł. 90°, 405x2mm poł. 90°
 • HU 30113 - biały GŁ - 16mm, 17mm, 19mm, 22mm, 25mm, 30mm, 32mm, 35mm, 40mm, 45mm, 640mm 450mm, 16mm klej, 17mm klej, 19mm klej, 22mm klej, 40mm klej, 45mm klej

8686

8880

8888

8912

8914

8915

8921

8953

8971

8984

8995

8996

9569

9755

9775