Star-filled Created with Sketch.

Behrens & Wöhlk Group - H15 Bütten BeColor

HD 211586 ABS Edge Steamed Beech Pearl

Wymiary :
19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 25x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 340x0,45mm, 340x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm
Inne wymiary na zamówienie.

Behrens & Wöhlk Group - U23 Perle BeColor

HU 122507 ABS Beżowy PEXG

Wymiary :
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 22x0,45mm, 205x0,45mm
Inne wymiary na zamówienie.

Behrens & Wöhlk Group - U61 Perle BeColor

HU 17815 ABS Szary PEXG

Wymiary :
22x0,45mm, 22x1mm, 23x2mm, 25x1mm, 42x2mm, 205x0,45mm, 205x1mm, 205x2mm
Inne wymiary na zamówienie.

HU 17963 ABS Szary PEXG

Wymiary :
22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm, 405x1mm
Inne wymiary na zamówienie.

Behrens & Wöhlk Group - U77 Perle BeColor

HU 17035 ABS Szary PEXG

Wymiary :
19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x0,8mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm, 23x0,45mm, 42x0,45mm, 405x2mm
Inne wymiary na zamówienie.

HU 17035 ABS Szary PEXG Hot Air

Wymiary :
23x1mm, 23x2mm
Inne wymiary na zamówienie.

Riex JS10 samoprzylepna zaślepka ABS 17035 PEXG, ⌀20 mm, szara perła (arkusz 9 szt)

F005055

Behrens & Wöhlk Group - W10 Perle BeColor

HU 101000 ABS Biały PEXG

Wymiary :
22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm, 19x2mm, 405x1mm, 405x2mm
Inne wymiary na zamówienie.

HU 101000 ABS Biały PEXG Hot Air

Wymiary :
23x1mm, 23x2mm
Inne wymiary na zamówienie.