KRONOWOOD Hungary

Tabele porównawcze


045

101

 • HU 10113 - ABS biały GŁ00 - 16x1mm, 19x1mm, 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x0,45mm, 23x2mm, 23x3mm, 28x1mm, 28x2mm PL, 32x2mm PL, 33x0,45mm, 42x0,45mm PL, 42x0,8mm PL, 42x1mm, 42x2mm PL, 46x2mm, 54x1mm, 55x2mm, 405x0,45mm PL, 405x0,8mm PL, 405x1mm, 405x2mm PL, 22x0,45mm PL klej, 42x0,45mm PL klej
 • HU 10113 - ABS biały PE01 - 19x2mm, 22x0,45mm PL, 22x0,7mm, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 23x3mm, 28x1mm, 28x2mm PL, 32x2mm PL, 33x0,45mm, 42x0,45mm PL, 42x1mm, 42x2mm PL, 55x2mm, 205x0,7mm, 405x0,45mm PL, 405x0,8mm PL, 405x1mm, 405x2mm PL, 22x0,45mm PL klej, 22x0,7mm klej, 42x0,45mm PL klej
 • HU 10113 - ABS biały ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x2mm, 275x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej
 • HU 10113 - ABS biały ST04 - 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 42x2mm, 116x1mm, 116x2mm
 • HU 10119 - ABS biały GŁ00 - 22x2mm
 • HU 10980 T - ABS biały GŁ00 _TOP - 16x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm PL, 32x1mm, 32x2mm PL, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm PL, 54x2mm, 405x0,45mm PL, 405x0,8mm PL, 405x1mm, 405x2mm PL, 22x0,45mm klej, 42x0,45mm klej
 • HU 10980 - ABS biały PE01 - 15x2mm, 19x0,45mm, 19x2mm P, 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm PL, 32x1mm, 32x2mm PL, 33x2mm, 42x0,45mm PL, 42x0,8mm PL, 42x1mm, 42x2mm PL, 54x2mm, 405x0,45mm PL, 405x0,8mm PL, 405x1mm, 405x2mm PL, 22x0,45mm PL klej, 23x0,45mm klej, 42x0,45mm PL klej
 • HU 10113 - ABS biały ST09 - 23x1mm, 116x1mm
 • HU 10980 - ABS biały PE07 - 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm
 • HL 10980 - PP biały PE01_L - 22x1mm LASER, 405x1mm LASER

110

 • HU 10113 - ABS biały GŁ00 - 16x1mm, 19x1mm, 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x0,45mm, 23x2mm, 23x3mm, 28x1mm, 28x2mm PL, 32x2mm PL, 33x0,45mm, 42x0,45mm PL, 42x0,8mm PL, 42x1mm, 42x2mm PL, 46x2mm, 54x1mm, 55x2mm, 405x0,45mm PL, 405x0,8mm PL, 405x1mm, 405x2mm PL, 22x0,45mm PL klej, 42x0,45mm PL klej
 • HU 10113 - ABS biały PE01 - 19x2mm, 22x0,45mm PL, 22x0,7mm, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 23x3mm, 28x1mm, 28x2mm PL, 32x2mm PL, 33x0,45mm, 42x0,45mm PL, 42x1mm, 42x2mm PL, 55x2mm, 205x0,7mm, 405x0,45mm PL, 405x0,8mm PL, 405x1mm, 405x2mm PL, 22x0,45mm PL klej, 22x0,7mm klej, 42x0,45mm PL klej
 • HU 10113 - ABS biały ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x2mm, 275x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej
 • HU 10113 - ABS biały ST04 - 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 42x2mm, 116x1mm, 116x2mm
 • HU 10113 - ABS biały ST09 - 23x1mm, 116x1mm

112

 • HU 17112 - ABS szary PE01 - 22x0,45mm PL, 22x0,7mm, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x2mm, 28x2mm PL, 32x2mm PL, 42x2mm PL, 205x0,8mm PL, 205x1mm, 205x2mm PL, 405x0,45mm PL

121

 • HU 15121 - ABS niebieski PE01 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 116x0,45mm, 116x0,7mm, 116x2mm, 22x0,45mm klej, 22x0,7mm klej

125

 • HU 15125 - ABS niebieski PE01 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm klej, 22x0,7mm klej

127

131

 • HU 11131 - ABS żółty PE01 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x2mm P, 28x2mm, 42x2mm, 116x0,7mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm klej, 22x0,7mm klej

132

134

1354

149

 • HU 13149 - ABS czerwony PE01 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm P, 32x2mm, 42x2mm, 116x0,7mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm klej, 22x0,7mm klej

153

154

155

161

162

1625

164

1656

1685

 • HD 29509 - ABS srebrzysty PE01 - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,5mm, 42x1mm, 42x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej

1686

1694

 • HD 23352 - ABS olcha ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x2mm, 54x2mm, 340x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej, 42x0,45mm klej

1700

171

1715

 • HD 271715 - ABS brzoza śnieżna PE01 - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm P, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej, 42x0,45mm klej

1725

1738

 • HD 261738 - ABS klon PE01 - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej
 • HD 263440 - ABS klon PE01 - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x2mm P, 28x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm klej

1754

1755

1758

1764

1770

1783

1792

1795

1796

190

 • HU 19015 - ABS czarny GŁ00 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm klej
 • HU 19015 - ABS czarny PE01 - 22x0,45mm PL, 22x0,7mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm PL, 32x2mm PL, 33x0,45mm, 42x0,45mm PL, 42x1mm, 42x2mm PL, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm PL, 275x0,45mm PL, 22x0,45mm PL klej, 22x0,7mm PL klej, 42x0,45mm PL klej
 • HU 19015 - ABS czarny ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x3mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm klej
 • HU 19016 - ABS czarny PE01 - 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm
 • HU 19016 - ABS czarny ST03 - 23x2mm
 • HU 19015 - ABS czarny GŁ00_M - 22x1mm poł. 90°, 23x1mm poł. 90°, 23x2mm poł. 90°, 42x1mm poł. 90°, 42x2mm poł. 90°, 405x1mm poł. 90°, 405x2mm poł. 90°

191

197

1972

226

340

344

 • HD 22344 - ABS wiśnia ST03 - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 28x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 22x0,45mm klej, 42x0,45mm klej
 • HD 220344 - ABS wiśnia ST03 - 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 28x2mm PL, 32x1mm, 32x2mm PL, 42x0,45mm PL, 42x0,8mm PL, 42x1mm, 42x2mm PL, 260x0,8mm PL, 260x2mm PL, 275x0,45mm PL, 275x1mm, 22x0,45mm PL klej, 42x0,45mm PL klej
 • HD 22344 - ABS wiśnia ST03 - 22x2mm, 32x2mm

348

353

364

375

 • HD 263375 - ABS klon PE01 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej, 42x0,45mm klej
 • HD 26375 - ABS klon ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 115x1mm, 405x0,45mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej, 42x0,45mm klej

381

 • HD 21381 - ABS buk Bawaria ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm klej, 42x0,45mm klej

382

396

399

450

500

514

515

522

 • HU 12522 - ABS beż PE01 - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm klej

540

 • HU 170540 - ABS szary PE01 - 22x0,45mm PL, 22x0,7mm PL, 22x0,8mm PL, 22x1mm PL, 22x2mm PL, 23x2mm PL, 28x2mm PL, 32x2mm PL, 42x2mm PL, 205x0,8mm PL, 205x1mm PL, 205x2mm PL, 22x0,45mm PL klej, 22x0,7mm klej

5500

5501

5504

551

5515

5516

5517

5519

564

 • HU 12564 - ABS krem jasny PE01 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 116x0,45mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 22x0,45mm klej, 22x0,7mm klej

588

590

6002

6060

630

634

635

637

 • HD 231502 - ABS olcha PE01 - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 340x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej

6793

685

7031

 • HU 12516 - ABS beż PE01 - 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 33x0,45mm, 205x0,8mm PL, 405x0,45mm PL, 22x0,45mm PL klej, 22x0,7mm klej
 • HU 12516 - ABS beż PE01 - 22x0,7mm, 22x2mm PL, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm PL, 32x2mm PL, 42x2mm PL, 55x2mm

7045

7063

708

7107

711

7113

7123

7166

7167

7174

7176

7179

7180

7184

7186

7190

7191

729

 • HD 28729 - ABS orzech ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej, 42x0,45mm klej

740

741

748

757

7707

775

776

781

7935

7937

8069

8100

 • HU 10980 T - ABS biały GŁ00 _TOP - 16x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm PL, 32x1mm, 32x2mm PL, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm PL, 54x2mm, 405x0,45mm PL, 405x0,8mm PL, 405x1mm, 405x2mm PL, 22x0,45mm klej, 42x0,45mm klej
 • HU 10980 - ABS biały PE01 - 15x2mm, 19x0,45mm, 19x2mm P, 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm PL, 32x1mm, 32x2mm PL, 33x2mm, 42x0,45mm PL, 42x0,8mm PL, 42x1mm, 42x2mm PL, 54x2mm, 405x0,45mm PL, 405x0,8mm PL, 405x1mm, 405x2mm PL, 22x0,45mm PL klej, 23x0,45mm klej, 42x0,45mm PL klej
 • HU 10980 - ABS biały PE07 - 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm
 • HL 10980 - PP biały PE01_L - 22x1mm LASER, 405x1mm LASER

8203

8304

8305

8308

8312

8313

8315

8316

8322

8323

8324

8348

8349

8361

8362

8367

8368

8408

8409

8410

8413

8414

8425

8431

 • HD 248431 - ABS dąb Nagano ST03 - 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 28x2mm PL, 42x2mm PL, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm PL klej

8435

8436

8438

8448

8500

8503

8508

8509

8510

8511

8531

8532

8533

8534

8536

8537

8538

8539

854

8541

8545

8547

8548

8601

8681

8686

876

881

8888

8907

8912

8914

8915

8918

8921

8934

8935

8936

8944

8953

8960

8971

8973

8974

8979

8983

8984

8994

8995

8996

9182

 • HD 211599 - ABS buk czeko PE01 - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm klej, 42x0,45mm klej
 • HD 211599 - ABS buk czeko PE01 - 22x0,45mm (S), 22x1mm (S), 28x2mm (S), 32x2mm (S), 42x0,45mm (S), 405x0,45mm (S), 22x0,45mm klej (S)

9285

9320

9345

9411

9461

9552

9558

9569

9614

9691

9727

9755

 • HD 22435 - ABS wiśnia ST03 - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm P, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej

9756

9757

9763

 • HD 282229 - ABS wenge PE01 - 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x2mm PL, 42x0,8mm PL, 42x2mm PL, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm PL klej

9775

9777

9779