KRONOWOOD Hungary

Tabele porównawcze


045

101

110

 • HU 10113 - ABS biały GŁ00_TOP - 16x1mm, 19x1mm, 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x0,45mm, 23x2mm, 23x3mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm PL, 46x2mm, 54x1mm, 55x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm_klej_PL, 42x0,45mmklej
 • HU 10113 - ABS biały PE01_TOP - 19x2mm, 22x0,45mm PL, 22x0,7mm PL, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x1,5mm, 23x2mm, 23x3mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm PL, 55x2mm, 205x0,7mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x1,5mm, 405x2mm, 22x0,45mm_klej_PL, 22x0,7mm_ klej_PL, 42x0,45mmklej
 • HU 10113 - ABS biały ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x2mm, 275x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej
 • HU 10113 - ABS biały ST04 - 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 116x1mm, 116x2mm
 • HU 10113 - ABS biały ST09 - 23x1mm, 116x1mm
 • PU 10113 - Zaślepka biała GŁ00 - fi 14x0,45mm, fi 20x0,45mm
 • PU 10113 - Zaślepka biała PE01 - fi 14x0,45mm, fi 20x0,45mm
 • HU 30113 - biały GŁ - 16mm, 17mm, 19mm, 22mm, 25mm, 30mm, 32mm, 35mm, 40mm, 45mm, 640mm 450mm, 16mm klej, 17mm klej, 19mm klej, 22mm klej, 40mm klej, 45mm klej
 • HU 30113 - biały PE - 22mm, 45mm, 640mm 450mm, 22mm klej, 23mm klej, 45mm klej
 • HU 30113 - biały STR - 22mm, 45mm, 640mm 450mm, 22mm klej, 45mm klej

112

121

125

 • HU 15125 - ABS niebieski PE01 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm klej, 22x0,7mm klej

127

131

132

134

1354

149

153

154

155

161

162

1625

164

1656

1685

1686

1694

1700

171

1715

1725

1738

1752

1754

1755

1758

1764

1770

1780

1783

1792

1793

1795

1796

1797

190

191

1935

197

1972

226

326

340

344

348

353

364

375

 • HD 263375 - ABS klon PE01_TOP - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej, 42x0,45mm klej
 • HD 46375 - klon STR - 22mm, 45mm, 525mm, 22mm klej, 45mm klej
 • HD 26375 - ABS klon ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 115x1mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm klej, 42x0,45mm klej

381

382

396

399

408

450

500

514

515

522

540

5500

5501

5504

551

5515

5516

5517

5519

564

 • HU 12564 - ABS krem j. PE01_TOP - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 116x0,45mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 22x0,45mm klej, 22x0,7mm klej

588

590

600

6002

6060

630

634

635

637

6793

685

7031

7045

7063

708

7107

711

7113

7123

7166

7167

7174

7176

7179

7180

7184

7186

7190

7191

729

740

741

748

757

7707

771

775

776

781

7935

7937

8069

8100

8203

8304

8305

8308

8312

8313

8315

8316

8322

8323

8324

8348

8349

8361

8362

8367

8368

837

8408

8409

8410

8413

8414

8425

8431

8435

8436

8438

8448

8500

8503

8508

8509

8510

8511

8531

8532

8533

8534

8536

8537

8538

8539

854

8541

8545

8547

8548

859

8601

861

8681

8686

876

881

8888

8907

8912

8914

8915

8918

8921

8934

8935

8936

8944

8953

8960

8971

8973

8974

8979

8983

8984

8994

8995

8996

 • HU 168996 - ABS zielony PE01 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm klej, 22x0,7mm klej

9182

9285

9320

9345

9411

9416

9461

9552

9558

9569

9614

9691

9727

9728

9755

9756

9757

9763

9775

9777

9779

990