Informujemy, że w piątek 15.12.2017, z przyczyn technicznych, Spółka będzie zamknięta. Wszystkie zamówienia będą realizowane w poniedziałek 18.12.2017

RI 702 tarcza sizalowa

RI 702 - tarcza sizalowa

RI 702 tarcza sizalowa

Pakowanie
czyszcząca 160/50


Szczotki  z  sukna  i  sizalu  nadają  się  do  każdego rodzaju krawędzi  termoplastów.  Wykazują  one  bardzo  wysoką trwałość.
 
Użycie szczotek z sukna i sizalu w obróbce cienkich krwędzi prowadzi do następujących rezultatów:  usuwanie wystających elementów krawędzi,  usuwanie  zadziorów  z  powierzchni  krawędzi (szorstkość)
 


Dokumenty firmowe

Bezpieczeństwo użytkowania:

proszę zapoznać się z Kartą Chrakterystyki oraz Kartą Techniczną, dostepną na życzenie.