RI 006 środek czyszcz. LP163/93

RI 006 - środek czyszcz. LP163/93

RI 006 środek czyszcz. LP163/93

Pakowanie
10 l (UN1993)
30 l (UN1993)


Środek czyszczący RI006 do przyrządu do nanoszenia natryskowego.

Zasosowanie RI006 -  środka czyszczącego przed tarczami polerskimi wcześniej naniesiony środek oddzielający (np.RI001) i resztki kleju zostają oddzielone a krawędzie i rowki klejowe zostają schłodzone.

Efekt: Absolutnie czyste krawędzie płyt.


Dokumenty firmowe

Bezpieczeństwo użytkowania:

proszę zapoznać się z Kartą Chrakterystyki oraz Kartą Techniczną, dostepną na życzenie.