724 RI724 tarcza

724 - RI724 tarcza

724 RI724 tarcza

Pakowanie
sizalowa 160/55Dokumentacja

Bezpieczeństwo użytkowania:

proszę zapoznać się z Kartą Chrakterystyki oraz Kartą Techniczną, dostepną na życzenie.