702 RI 702 tarcza

702 - RI 702 tarcza

702 RI 702 tarcza

Pakowanie
sizalowa 160/25/50


Szczotki  z  sukna  i  sizalu  nadają  się  do  każdego rodzaju krawędzi  termoplastów.  Wykazują  one  bardzo  wysoką trwałość.
 
Użycie szczotek z sukna i sizalu w obróbce cienkich krwędzi prowadzi do następujących rezultatów:  usuwanie wystających elementów krawędzi,  usuwanie  zadziorów  z  powierzchni  krawędzi (szorstkość)
 


Dokumenty firmowe

Bezpieczeństwo użytkowania:

proszę zapoznać się z Kartą Chrakterystyki oraz Kartą Techniczną, dostepną na życzenie.