*407 RI 407 środek czyszczący

*407 - RI 407 środek czyszczący

*407 RI 407 środek czyszczący

Pakowanie
1 l (UN1993 ADR)
10 l (UN1993 ADR)
30 l (UN1993 ADR)

Dokumentacja

Bezpieczeństwo użytkowania:

proszę zapoznać się z Kartą Chrakterystyki oraz Kartą Techniczną, dostepną na życzenie.