HRANIFIX czyścik

HRANIFIX - czyścik

HRANIFIX czyścik

Pakowanie
17 kg (UN3501 ADR)

Dokumentacja

Bezpieczeństwo użytkowania:

proszę zapoznać się z Kartą Chrakterystyki oraz Kartą Techniczną, dostepną na życzenie.