*HRANITHER 10.830 transparent

*HRANITHER - 10.830 transparent

*HRANITHER 10.830 transparent

Pakowanie
1 kg mini-cartridge

Dokumentacja

Bezpieczeństwo użytkowania:

proszę zapoznać się z Kartą Chrakterystyki oraz Kartą Techniczną, dostepną na życzenie.