HRANITHERM 600.70 natur

HRANITHERM - 600.70 natur

HRANITHERM 600.70 natur

Pakowanie
7,2 kg (24 patron)

Dokumentacja

Bezpieczeństwo użytkowania:

proszę zapoznać się z Kartą Chrakterystyki oraz Kartą Techniczną, dostepną na życzenie.