HRANITHERM 600.00 natur

HRANITHERM - 600.00 natur

HRANITHERM 600.00 natur

Pakowanie
1 patron
8 kg (24 patron)

Dokumentacja

Bezpieczeństwo użytkowania:

proszę zapoznać się z Kartą Chrakterystyki oraz Kartą Techniczną, dostepną na życzenie.