*HRANITHER 600.71 biały

*HRANITHER - 600.71 biały

*HRANITHER 600.71 biały

Pakowanie
1 patron
7,2 kg (24 patron)

Dokumentacja

Bezpieczeństwo użytkowania:

proszę zapoznać się z Kartą Chrakterystyki oraz Kartą Techniczną, dostepną na życzenie.