W ramach działań prewencyjnych związanych z pandemią koronawirusa do odwołania, nie ma możliwości osobistego odbioru towaru.

*AS.GUN Pistolet

*AS.GUN - Pistolet

*AS.GUN Pistolet


Dokumentacja

Bezpieczeństwo użytkowania:

proszę zapoznać się z Kartą Chrakterystyki oraz Kartą Techniczną, dostepną na życzenie.