HRANIFIX wąż 3,6m

HRANIFIX - wąż 3,6m

HRANIFIX wąż 3,6mAerozolowy klej kontaktowy można zastosować do klejenia materiałów wsiąkliwych i niewsiąkliwych,  przykładowo PCW, ABS, drzewo, tekstyl, metale itp. Kolor kleju – czerwony. Zakres substancji suchej: 38-42%.


Dokumenty firmowe

Bezpieczeństwo użytkowania:

proszę zapoznać się z Kartą Chrakterystyki oraz Kartą Techniczną, dostepną na życzenie.