HRANIFIX wałek duży

HRANIFIX - wałek duży

HRANIFIX wałek dużyAerozolowy klej kontaktowy można zastosować do klejenia materiałów wsiąkliwych i niewsiąkliwych,  przykładowo PCW, ABS, drzewo, tekstyl, metale itp. Kolor kleju – czerwony. Zakres substancji suchej: 38-42%.


Dokumentacja

Bezpieczeństwo użytkowania:

proszę zapoznać się z Kartą Chrakterystyki oraz Kartą Techniczną, dostepną na życzenie.