*HRANIFIX klej kontaktowy SMART

*HRANIFIX - klej kontaktowy SMART

*HRANIFIX klej kontaktowy SMART

Pakowanie
17 kg (UN 3501 ADR)
47,5 kg (UN3501 ADR)
500ml (UN1950 ADR)

Dokumentacja

Bezpieczeństwo użytkowania:

proszę zapoznać się z Kartą Chrakterystyki oraz Kartą Techniczną, dostepną na życzenie.