W ramach działań prewencyjnych związanych z pandemią koronawirusa do odwołania, nie ma możliwości osobistego odbioru towaru.

HRANICOLL D3 E

HRANICOLL - D3 E

HRANICOLL D3 E

Pakowanie
5 kg
10 kg
30 kg

Dokumentacja

Bezpieczeństwo użytkowania:

proszę zapoznać się z Kartą Chrakterystyki oraz Kartą Techniczną, dostepną na życzenie.