Informujemy, że w dniach 1-3.5.2017 - biuro i magazyn Hranipex będzie zamknięty.

HOMAPAL Germany

Tabele porównawcze


205

 • HU 19015 - ABS czarny GŁ00 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm klej
 • HU 19015 - ABS czarny PE01 - 22x0,45mm PL, 22x0,7mm, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 28x2mm, 32x2mm PL, 33x0,45mm PL, 42x0,45mm PL, 42x1mm, 42x2mm PL, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm PL, 275x0,45mm PL, 22x0,45mm klej PL, 22x0,7mm klej, 42x0,45mm klej PL
 • HU 19015 - ABS czarny ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x3mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm klej

346/770

346/870

346/970

425/000

426/000

434

441

444

444/170

444/370

444/920

444/930

446

456

470

470/631

470/635

480/000

485/000

5083/01

5083/02

5083/03

5101/01

 • HU 171257 - ABS szary ciemny PE01 - 22x0,45mm PL, 22x0,7mm, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x0,7mm, 23x2mm, 28x2mm, 42x2mm PL, 205x0,8mm PL, 275x0,45mm PL, 22x0,45mm klej PL, 22x0,7mm klej

6080/01

6080/02

6080/03

6081/02

682

704/965

741

741 R

791

794

796

796 R

800/200

800/210

800/260

800/965

806/03

806/170

820/000

8204

 • HSE 198102 - ABS czarny GŁ00_P - 23x0,8mm poł. 90°, 53x0,8mm poł. 90°, 405x0,8mm poł. 90°
 • HU 19015 - ABS czarny GŁ00 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm klej
 • HU 19015 - ABS czarny PE01 - 22x0,45mm PL, 22x0,7mm, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 28x2mm, 32x2mm PL, 33x0,45mm PL, 42x0,45mm PL, 42x1mm, 42x2mm PL, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm PL, 275x0,45mm PL, 22x0,45mm klej PL, 22x0,7mm klej, 42x0,45mm klej PL
 • HU 19015 - ABS czarny ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x3mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm klej
 • HU 19015 - ABS czarny GŁ00_P - 22x1mm poł. 90°, 23x1mm poł. 90°, 23x2mm poł. 90°, 25x4mm poł. 3°, 42x1mm poł. 90°, 42x2mm poł. 90°, 405x1mm poł. 90°, 405x2mm poł. 90°

8205

8208

8217

 • HU 10113 - ABS biały GŁ00 - 16x1mm, 19x1mm, 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x2mm, 23x3mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm PL, 33x0,45mm PL, 42x0,45mm PL, 42x0,8mm PL, 42x1mm, 42x2mm PL, 46x2mm, 54x1mm, 55x2mm, 205x3mm, 405x0,45mm PL, 405x0,8mm PL, 405x1mm, 405x2mm PL, 22x0,45mm klej PL, 42x0,45mm klej
 • HU 10113 - ABS biały PE01 - 19x2mm, 22x0,45mm PL, 22x0,7mm, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x1mm, 23x2mm, 23x3mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm PL, 33x0,45mm, 42x0,45mm PL, 42x1mm, 42x2mm PL, 55x2mm, 205x0,7mm, 405x0,45mm PL, 405x0,8mm PL, 405x1mm, 405x2mm PL, 22x0,45mm klej PL, 22x0,7mm klej, 42x0,45mm klej PL
 • HU 10113 - ABS biały ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x2mm, 275x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej
 • HU 10113 - ABS biały ST04 - 22x1mm, 22x2mm, 42x2mm, 116x1mm, 116x2mm
 • HU 10482 - ABS biały GŁ00 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm klej
 • HU 10980 - ABS biały GŁ00 - 19x2mm, 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm PL, 42x0,45mm PL, 42x0,8mm PL, 42x1mm, 42x2mm PL, 54x2mm, 405x0,45mm PL, 405x0,8mm PL, 405x1mm, 405x2mm PL, 22x0,45mm klej PL, 42x0,45mm klej PL
 • HU 10980 - ABS biały PE01 - 15x2mm, 19x0,45mm, 19x2mm P, 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm PL, 33x2mm, 42x0,45mm PL, 42x0,8mm PL, 42x1mm, 42x2mm PL, 54x2mm, 405x0,45mm PL, 405x0,8mm PL, 405x1mm, 405x2mm PL, 22x0,45mm klej PL, 42x0,45mm klej PL
 • HU 10113 - ABS biały ST09 - 23x1mm, 116x1mm
 • HU 10980 - ABS biały PE07 - 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm
 • HL 10980 - PP biały PE01_L - 22x1mm LASER, 405x1mm LASER
 • HU 10482 - ABS biały GŁ00 - 42x1mm

8219

8220

8221

8231

8234

825/03

8257

 • HSE 198102 - ABS czarny GŁ00_P - 23x0,8mm poł. 90°, 53x0,8mm poł. 90°, 405x0,8mm poł. 90°
 • HU 19015 - ABS czarny GŁ00 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm klej
 • HU 19015 - ABS czarny PE01 - 22x0,45mm PL, 22x0,7mm, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 28x2mm, 32x2mm PL, 33x0,45mm PL, 42x0,45mm PL, 42x1mm, 42x2mm PL, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm PL, 275x0,45mm PL, 22x0,45mm klej PL, 22x0,7mm klej, 42x0,45mm klej PL
 • HU 19015 - ABS czarny ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x3mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm klej
 • HU 19015 - ABS czarny GŁ00_P - 22x1mm poł. 90°, 23x1mm poł. 90°, 23x2mm poł. 90°, 25x4mm poł. 3°, 42x1mm poł. 90°, 42x2mm poł. 90°, 405x1mm poł. 90°, 405x2mm poł. 90°

866

H 10/011

H 10/014

H 10/015

H 11/100

H 13/011

H 13/013

H 14/120

H 14/121

H 14/124

H 14/125

H 16/141

H 17/010

H 17/011

H 17/014

H 17/015

H 17/150

H 17/151

H 17/152

H 18/011

H 18/017

 • HD 248431 - ABS dąb Nagano ST03 - 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 28x2mm, 33x0,45mm, 42x2mm PL, 260x2mm PL, 275x0,45mm PL, 275x0,8mm PL, 275x1mm, 22x0,45mm klej PL

H 19/160

H 21/161

H 21/162

H 21/165

 • HD 244223 - ABS dąb Lindberg ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm klej
 • HD 262577 - ABS jesion Nobel PE01 - 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x2mm nawój: 75m PL, 23x2mm nawój: 75m PL, 42x2mm nawój: 75m PL, 260x2mm nawój: 75m PL, 275x0,45mm PL, 275x0,8mm PL, 22x0,45mm klej PL

H 21/166

 • HD 244223 - ABS dąb Lindberg ST03 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm klej
 • HD 262577 - ABS jesion Nobel PE01 - 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x2mm nawój: 75m PL, 23x2mm nawój: 75m PL, 42x2mm nawój: 75m PL, 260x2mm nawój: 75m PL, 275x0,45mm PL, 275x0,8mm PL, 22x0,45mm klej PL

H 22/161

H 22/162

H 23/171

H 23/172

H 26/181

H 27/010

H 27/011

H 27/014

H 27/015

H28/011

H28/014

H28/015

H 29/161

H 29/165

H 29/167

H 31/131

H 31/135

H 32/131

H 32/135

H 34/015

H 34/016

H50/017

H52/011

H52/014