GABROVNITSA - Bulgaria

Tabele porównawcze


102

104

106

107

108

114

115

116

117

 • HU 13000 - ABS czerwony PE01 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 28x2mm, 42x2mm, 116x0,7mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm klej, 22x0,7mm klej

118

 • HU 12516 - ABS beż PE01 - 22x0,45mm PL, 22x0,7mm, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm PL, 33x0,45mm PL, 42x2mm PL, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x0,8mm PL, 205x1mm, 205x2mm PL, 405x0,45mm PL, 22x0,45mm klej PL, 22x0,7mm klej

120

121

123

 • HU 17014 - ABS szary PE01 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 116x0,45mm, 22x0,45mm klej, 22x0,7mm klej

126

131

133

 • HU 11131 - ABS żółty PE01 - 19x1mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x2mm P, 28x2mm, 42x2mm, 116x0,7mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm klej, 22x0,7mm klej

134

135

303

 • HD 211582 - ABS buk Ellmau PE01 - 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x2mm PL, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 42x2mm PL, 260x2mm PL, 275x0,45mm PL, 275x0,8mm PL, 275x1mm, 22x0,45mm klej PL

304

310

312

315

316

318

 • HD 28722 - ABS orzech ST03 - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej, 42x0,45mm klej

319

 • HD 261521 - ABS klon PE01 - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm klej
 • HD 261521 - ABS klon PE01 - 22x0,45mm (S), 22x1mm (S), 22x2mm (S), 28x2mm (S), 32x2mm (S), 42x2mm (S), 22x0,45mm klej (S)

333

340

348

353

354

356

357

 • HD 291424 - ABS woodline ST03 - 19x2mm, 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x1mm PL, 22x2mm PL, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm PL, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm PL, 54x2mm, 260x2mm PL, 275x0,45mm PL, 275x0,8mm PL, 275x1mm, 22x0,45mm klej PL
 • HD 291424 - ABS woodline ST03 - 22x1mm (S), 22x2mm (S), 28x2mm (S), 32x2mm (S), 42x2mm (S), 54x2mm (S)

360

364

 • HD 22435 - ABS wiśnia ST03 - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm P, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 405x0,45mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej

366

369

370

374

375

 • HD 243786 - ABS dąb ST03 - 22x0,45mm PL, 22x0,8mm PL, 22x1mm, 22x2mm PL, 23x2mm P, 28x2mm, 42x2mm PL, 260x2mm PL, 275x0,45mm PL, 275x0,8mm PL, 275x1mm, 22x0,45mm klej PL

377

379

380

385

 • HD 281277 - ABS agat GŁ00 - 22x0,45mm, 28x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm klej
 • HD 283277 - ABS akacja PE01 - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm klej, 42x0,45mm klej

502

504

 • HD 282227 - ABS wenge PE01 - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 340x1mm, 405x0,45mm, 405x2mm, 22x0,45mm klej