JOWATHERM 282.20 natur

JOWATHERM - 282.20 natur

JOWATHERM 282.20 naturKlej termotopliwy EVA o niskiej temperaturze roboczej dla naklejania obrzeży mebli na wolno pracujących urządzeniach oklejających z szybkością posuwu 5 – 20 m/min, przydatne dla ręcznego oklejania kształtowego.

Kolor: naturalny.


Dokumenty firmowe

Bezpieczeństwo użytkowania:

proszę zapoznać się z Kartą Chrakterystyki oraz Kartą Techniczną, dostepną na życzenie.