JOWACOLL 104.20

JOWACOLL - 104.20

JOWACOLL 104.20

Pakowanie
5 kg
10 kg
25 kg


Uniwersalny klej dyspersyjny dla wszystkich rodzajów klejenia drzewa twardego i miękkiego. Spełnia wymagania wytrzymałości (odporności) grupy D2 według normy EN 204


Dokumenty firmowe

Bezpieczeństwo użytkowania:

proszę zapoznać się z Kartą Chrakterystyki oraz Kartą Techniczną, dostepną na życzenie.